Viete, kto je demisexuál, pansexuál či lithromantik

Na svete existuje oveľa viac orientácií ako heterosexuálna, homosexuálna či bisexuálna. Pri diferenciácii je do úvahy brané nielen pohlavie, ale tiež napríklad miera romantiky alebo očakávania od svojho náprotivku. Sexualita je niekedy záhadná.

2000px-Whitehead-link-alternative-sexuality-symbol_svg

Asexuál

S týmto pojmom sa väčšina z nás už asi niekedy stretla. Za asexuála je označovaný človek, ktorý sa vyhýba sexuálnemu styku. Dokáže síce nadviazať s osobami nejaký vzťah, avšak nie po sexuálnej stránke. Dva asexuáli spolu pokojne môžu žiť v šťastnom a spokojnom partnerskom spolužití.

Demisexuál

Demisexuálovia sa potrebujú so svojím náprotivkom najprv poriadne spoznať a zblížiť, než privolia k sexu. Skrátka si musia so svojím partnerom vybudovať pevné puto, než sa s ním vyspia. Demisexuálom sú tak trochu podobní demiromantici. Tí nechcú o ničom romantickom počuť do tej doby, než sa so svojím náprotivkom zblížia a vytvoria si pevný a emocionálne založený vzťah.

Demisexual_Flag
Vlajka demisexuálov

Aromantik

Dámy, aromantik vás nikdy nepozve na romantickú večeru ani vám neprinesie kvety. Od aromantika skrátka nikto nemôže očakávať žiadne romantické gestá. Taký človek pritom nie je žiadny sebec alebo dokonca zlý človek, len si nepotrpí na romantiku. Aj napriek tomu si môžete s aromantikom užiť nežné milovanie, nájdete u neho úctu i pochopenie. Len žiadnu romantiku a prehnané snívanie.

Pansexuál

Pansexuál je človek, ktorý je schopný udržiavať všetky druhy vzťahov, či už romantický, sexuálny, emocionálny, a to s oboma pohlaviami. Ďalej existujú tiež panromantici, ktorí udržiavajú vzťahy s mužmi i ženami iba v tom romantickom slova zmysle.

Vlajka pansexuálov
Vlajka pansexuálov

Queerplatonický vzťah

Týmto pojmom sa označuje taký medziľudský vzťah, ktorý by sme mohli nazvať dobrým kamarátstvom či priateľstvom. Osoby v tomto vzťahu k sebe neprejavujú žiadne romantické city, ale majú medzi sebou lepší a pevnejší vzťah než bežní priatelia.

Lithromantik

Taký človek neočakáva opätovanie svojich citov od svojho náprotivku. Sám si však lithromantik dokáže užiť pocit romantického zamilovania. Je to síce zvláštne, ale aj lithromantik je spokojný aj napriek tomu, že ho nemiluje osoba, do ktorej je zamilovaný. Ideálne je to situácia potrebná pre vydaté ženy alebo ženatých mužov, pokiaľ je ich ctiteľom či ctiteľkou práve lithromantik.