Text neck epidémia – choroba tretieho tisícročia

Povedali by ste, že je jedno, ako sedíte, keď práve esemeskuje? Vôbec. Pokiaľ nesedíte v pozícii, ktorá prevenetivne predchádza syndrómu esemeskového krku, môžete si spôsobiť bloky, ktoré sa pozrú do mnohých zákutí vášho chrbta.

texting-1490691_1280

Ale než začneme, tu je pár info, ktoré by ste mali vedieť. O esemeskovacom syndróme sa už hovorí ako o epidémii. Preukázala to už lekárska aj štúdia. Toto tvrdenie vychádza nielen zo štúdií amerického lekára, ktorý skúmal negatívny vplyvy práce so smartfónmi na náš pohybový aparát, ale aj z pribúdajúceho počtu užívateľov inteligentných telefónov. Najviac k Text neck epidémii prispieva fakt, že v priemere strávime nad telefónom ohnutí v neprirodzenej polohe až 2 – 4 hodiny denne, a to so sebou prináša veľkú záťaž na náš pohybový aparát vplyvom zlého držania tela. Ľudia pracujú s týmito telefónmi nielen po dlhú dobu bez prestávky, ale aj s prestávkami opakovane počas dňa posediačky, postojačky niekedy už aj pri chôdzi. Postupne sa tak načíta doba strávená v zlom, nefyziologickom postavení tela, a tým sa zväčšuje jeho nerovnováha a preťaženie.

Týka sa to aj mňa?

Týka sa to každého, kto denne používa smartfón a tráví na ňom niekoľko hodín. Najčastejšie sú to mladí ľudia a študenti, ale veľké percento stúpencov je tiež z radov mladých aktívnych manažérov, ktorí namiesto čítania emailov a vybavovania pracovnej agendy na počítači používajú na tieto účely telefón.

Buďte o krok vpred

Teraz na to máte šancu. Základnou prevenciou je samozrejme obmedziť používanie inteligentných telefónov. Dôležité je pri práci v strnulej pozícii využívať dynamické zmeny tejto pozície a úľavové polohy, pri ktorých sa svaly pretiahnu a zrelaxujú. Tiež sa snažte mať hlavu v menšom predklone a nepozerať sa na telefón dole, ale čo najviac pred seba. Pre vyváženie preťaženie pohybového aparátu, predovšetkým u mladých ľudí, je dôležitá primeraná a pravidelná pohybová aktivita, najlepšie pár desiatok minút každý deň. Zvoliť by ste pritom mali také cvičenia alebo terapiu, ktorá umožní posilniť, pretiahnuť a stabilizovať pohybový aparát. Svalové štruktúry treba vhodnou aktivitou zaťažiť, ale zároveň nepreťažiť, aby sa problémy ešte viac nezhoršovali.