Prečo sa oplatí byť na pracovnom pohovore úprimný?

Tak ako vo vzťahoch k ľuďom, tak aj na pracovnom pohovore je ideálne byť úprimný. Sieť klamstiev, ktorú uchádzači o zamestnanie často pletú už od tvorby ich životopisu a pokračujú v tom aj na pracovnom pohovore, sa takmer s určitosťou stane ich vlastnou pascou. Neurobte preto ani vy túto zásadnú chybu a buďte od začiatku férový k potenciálnemu zamestnávateľovi a rovnako aj sami k sebe. Odmenou za úprimnosť totiž môže byť získanie vašej vysnívanej práce.

Job interview

Pravda vás ušetrí od možného zahanbenia a straty akýchkoľvek šancí

Personalisti, ktorí vedú pracovné pohovory, nie sú žiadni zelenáči, a preto dokážu klamstvá odhaliť veľmi rýchlo. Jednak vedia čítať neverbálnu komunikáciu, no zároveň disponujú silnou zbraňou takmer všetky informácie si overiť. Medzi najčastejšie výmysly uchádzačov patria ich jazykové znalosti, ktoré sa dajú veľmi rýchlo potvrdiť alebo vyvrátiť telefonátom v cudzom jazyku či priamou konfrontáciou na pracovnom pohovore. Rovnako tak aj história predošlých zamestnaní, ktorej korektnosť môže personalista zistiť kontaktovaním bývalých zamestnávateľov. Predstavte si, že sedíte zoči-voči vášmu možnému zamestnávateľovi on vám priamo pred vami vyvráti niektoré z informácií uvedených vo vašom životopise. Nebudete sa cítiť zahanbene a ponížene? Myslíte si, že takýmto spôsobom sa dostanete do zamestnania? Tadiaľto rozhodne cesta nevedie.

Nedokonalosť môže byť plus

Nikto z nás nie je dokonalý, a preto ak uvediete do vášho životopisu či pri rozhovore takmer všetky možné pozitívne vlastnosti, pravdepodobne v personalistovi vyvoláte otázniky. Negatívne vlastnosti či mierne nedokonalosti totiž nepredstavujú nevýhodu, no príležitosť zlepšiť sa. Ak ste preto úprimný a pri otázkach na pohovore si dokážete uznať aj vlastné chyby a prejaviť snahu o zmenu, môže to pre vás znamenať výrazné plus. Firmy totiž nehľadajú dokonalých ľudí, no tých, ktorí sú si vedomí vlastných nedostatkov a sú ochotní na nich pracovať.

Úprimnosť dokáže zaručiť spokojnosť v budúcom zamestnaní

Úprimnosť sa však pri pracovných pohovoroch oplatí aj z inej stránky. Častou otázkou je predstava o budúcom plate či vyžadovaných pracovných podmienkach. Ak na ňu neodpoviete naozaj úprimne a prácu získate, zrejme v nej nebudete spokojný. Svoje požiadavky preto jasne formulujte hneď na začiatku a reálne ohodnoťte svoje kvality, aj za cenu, že budú pre potenciálneho zamestnávateľa finančne privysoké. V prípade, že disponujete vzdelaním, relevantnými skúsenosťami, osobnostnými predpokladmi a firma vás skutočne potrebuje, je naozaj veľká šanca, že vašim nárokom vyhovie.

Na záver vám ponúkame ďalšiu inšpiráciu, prečo sa na pohovoroch oplatí byť úprimný. Výskum London Business School, v ktorom sa zúčastnili naozaj úprimní uchádzači o zamestnanie a rovnako aj ľudia, ktorí v procese pohovorov vystupovali bez akýchkoľvek nedostatkov, ukázal, že úprimnosť je najlepšia stratégia. Prvá skupina uchádzačov bola totiž v získanej práci spokojnejšia a úspešnejšia, cítila voči nej silnejší záväzok a získala po roku práce priaznivejšie ohodnotenie od zamestnávateľov. A práve uvedené skutočnosti chce vo svojej práci dosiahnuť azda každý zamestnanec.