Keď naplno prepadnete sexu

V odbornej literatúre nájdete závislosť na sexe pod označením hypersexualita. Jedná sa o zvýšenú sexuálnu aktivitu, ktorá súvisí so zvýšeným sexuálnym pudom. Ak človek trpí závislosťou na sexe, potrebuje a vyhľadáva často pohlavný styk, pretože si to žiada jeho myseľ, a nie jeho telo. Hypersexualita je teda psychickým problémom. S hypersexualitou potom súvisia dva pojmy – nymfománia (keď je na sexe závislá žena) a satyriáza (keď je hypersexualitou postihnutý muž).

couple-731890_1280

Abstinenčné príznaky pri nedostatku sexu

Ak ľudia trpiaci hypersexualitou nemajú toľko sexu, koľko potrebujú, objavujú sa u nich abstinenčné príznaky, podobne ako u iných závislostí. Pri sexuálnej abstinencii je potom človek nervózny, podráždený, nie je schopný sa sústrediť a viac sa potí. Spravidla potom závislý človek využije každú príležitosť, kedy môže mať pohlavný styk.

Každý závislý človek je frustrovaný, ak sa mu nedostáva to, na čom má závislosť. Rovnako je tomu tak aj v prípade hypersexuality. A tak sa objavujú aj vyššie spomínané abstinenčné príznaky. Ľudia trpiaci hypersexualitou si užívajú pohlavný styk, kedykoľvek k nemu majú príležitosť, nezriedka aj s úplne cudzími ľuďmi. Aj napriek tomu, že dôjde k sexu aj k vyvrcholeniu, závislý jedinec nepociťuje žiadne uspokojenie. A tak vyhľadáva ďalší a ďalší sexuálny styk.

Nežiaduce prejavy podobné akýmkoľvek iným závislostiam

Pre závislosť na sexe je typická bezmocnosť nad sexuálnym počínaním, neschopnosť kontrolovať sexuálne impulzy, ďalej sa objavujú aj pocity hanby, bolesti a človek začína sám seba nenávidieť. Svoj problém si človek spravidla uvedomuje, avšak nie je schopný sex nejakým spôsobom obmedziť. Hypersexualita so sebou prináša aj iné problémy – problémy v zamestnaní či dokonca jeho stratu, osamelosť, neschopnosť nadviazať partnerský vzťah alebo stratu priateľov.

Psychológovia označujú hypersexualitu za hlbokú poruchu intimity človeka. Má celý rad prejavov, od častej masturbácie a sledovania pornografie, sexu po telefóne, milostných zážitkov na jednu noc až po exhibicionizmus alebo dokonca sexuálne zneužitie. Človek závislý na sexe má potrebu neustále meniť partnerov, s nikým sa totiž nedokáže naozaj zblížiť. Pokiaľ práve nemôže mať pohlavný styk, masturbuje alebo trávi dlhé hodiny nad pornografiou. Pomoc ľuďom trpiacim hypersexualitou môže poskytnúť psychoterapeut špecializujúci sa na sexuálne problémy. Človek si však najprv musí sám priznať, že je závislý na sexe. Odborník potom zistí hlbšie príčiny tejto závislosti a môže tak s postihnutým ďalej pracovať.