Blog

Keď naplno prepadnete sexu

V odbornej literatúre nájdete závislosť na sexe pod označením hypersexualita. Jedná sa o zvýšenú sexuálnu aktivitu, ktorá súvisí […]